home

data

team

native

personal

Leposava Toseski
lipa@pobox.com

WRITE IN 
SERBIAN  
CROATIAN  
BOSNIAN  

THE WORLD 
UNDERSTANDS  
OUR  
TRANSLATION  

Zovem se Leposava Tošeski. Prevodilac sam za engleski jezik i tražim posao preko Interneta. Moj maternji jezik se nekada zvao srpskohrvatski, a sada srpski, hrvatski, bosanski. Imam odgovarajuću diplomu, potrebno obrazovanje i veliko iskustvo. Detalje potražite pod data.

My name is Leposava Tošeski. I translate from English into SerboCroatian, Serbian, Croatian and Bosnian (my mother tongue has been conquering new names). I am looking for translation work on the Internet. I have a degree in English language and literature and vast experience. See data for details.

Zalažem se za prevođenje na maternji jezik, tako da se prevod ne razaznaje od originala. Zalažem se za kvalitet u svemu. Prevod na engleski radim u timu sa Stivom Egnjuom, Englezom izvanrednog dara za jezik i prevelikog znanja iz književnosti i dramske umetnosti. Detalje potražite pod team.

I am a great believer in native speaker quality of translation, and a relentless seeker of quality in general. I have been lucky enough to team up with Steve Agnew, a native English speaker with a superior gift for language and degrees in literature and dramatic arts. See team for details.

Pod linkom native stoji ilustracija razlike između maternjeg jezika i stranog jezika, na primerima iz timskog rada.

See native for illustrations of the difference between mother tongue and foreign language, with examples from our teamwork.

Ako vam se dopala ova strana, pogledajte moju priču pod personal. Bez obaveze. Uradiću posao za vas i ako je ne pogledate. Pišite mi na lipa@pobox.com.

If you like this page so far, you might enjoy reading my personal story. It is optional: I'll work for you even if you don’t. E-mail me to lipa@pobox.com.

home

data

team

native

personal

1999-02-19 2001-03-29: 1733
2001-04-07...