Predrag Ristic

On-line texts by Predrag Ristic

"[...] Svih ovih godina stalno se u svesti (ili potsvesti) preispituju zasto su otisli? Da li je trebalo? Da li im je sada, tamo bolje, gore, isto? Da li je njihovoj deci tamo svetlija buducnost? I sta uopste znaci: svetlija buducnost? [...]"

See also

Borut's Literature Collection http://www.borut.com/library/texts/
Created: 1998-06-02 Modified: 2000-07-31 http://www.borut.com/library/texts/ristic/index.htm